Lamineli Temperli Camlar

Lamineli temperli cam, emniyet camı olarak da bilinmekte olup, aldığı darbelerde küçük ama keskin olmayan parçalara ayrılan lamineli cam olarak tanımlanabilmektedir. Üretimi Erdem Cam tarafından da gerçekleştirilen lamineli temperli camlar, ısıtma ve soğutma aşamalarından da geçirilerek son haline getirilir. Bunun nedeni, camın dış yüzeyine basınç gerilimi, orta yüzeyine ise çekme gerilimi kazandırmak olarak açıklanmaktadır.

Cam kapı ve cam cephe şeklindeki kullanımları yaygın olan bu cam türünün emniyet camı olarak bilinmesinin sebebi, almış olduğu bir darbe sonucunda parçalanarak, çevresindeki insanlara ve nesnelere zarar vermemesinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu riskler, camların üretimi sırasında dikkatlice gözden geçirilir ve gerek kişilerin yaralanması, gerekse de kişi ve eşyaların bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişinin riski en aza indirgenerek üretim gerçekleştirilir.

loader